Vatandaşlık İşlemleri, 13.03.2024

Tüm Vatandaşlık işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması ve randevu günü ve saatinde başvuruların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINDAN
ÇIKMA BAŞVURUSU

İkinci bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak ya da bir başka ülkenin vatandaşlığını kazanarak, vatandaşlıktan kendi arzuları doğrultusunda çıkmak isteyen vatandaşlarımız, adli, idari ve askeri makamlarımızca buna engel bir durumları olmadığı takdirde, vatandaşlıktan izinli çıkmak için başvuruda bulunabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma izni başvurusu reşit şahıslar tarafından şahsen yapılır. Başvuru belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. Vatandaşlıktan çıkma izni, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından karara bağlanır. Bu işlemin sonuçlanması, yaklaşık 6 (altı) ay sürmektedir.

Başvuru sırasında getirilmesi gereken belgeler:

 • Vatandaşlık mektubu (Bürgerbrief) veya garanti belgesi (Zusicherung der Aufnahme in das Bürgerrecht) 3 adet fotokopisi /Yabancı vatandaşlık mektubunu temin edemiyorsanız, Gemeindenizden alacağınız "Bürgerrechtsnachweis" belgesi ve 3 adet fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile önlü - arkalı ikişer adet fotokopisi
 • Varsa Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile iki adet fotokopisi
 • Vatandaşlığa geçildi ise İsviçre veya vatandaşlığa geçilen ülkenin kimlik kartı veya pasaportu (2 adet fotokopisi)
 • Evli olan kişilerin evlenme cüzdanı (Familienbuch) aslı ve 2 adet fotokopisi
 • Askerlik cüzdanı, terhis belgesi veya erteleme belgesi (Türkisch. Militaerheft oder Schein) aslı ve 2 adet fotokopisi(Askerlik açısından bir sorununun olmaması gerekmektedir. Askerlik tecil edilmiş ya da kişi terhis edilmiş olmalıdır.)
 • 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflar birbirinin aynı olmalıdır)
 • Başvuru ücreti.

ÇİFTE VATANDAŞLIK TESCİLİ

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci bir ülke vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptir. Ancak, kazanılan ikinci ülkenin vatandaşlığının yetkili Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliğine gerekli belgelerle başvurularak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını Koruma Beyanında bulunulması yasal bir zorunluluktur.18 yaşından küçüklerin gelmesine gerek yoktur, ancak anne ile babanın şahsen gelerek imza vermesi gerekmektedir.

Not:18 yaşından küçüklerin isimleri, aileleri ile aynı vatandaşlık mektubunda geçmiyorsa, başvuru için kendilerine ait vatandaşlık mektubunun veya Bürgerrechtsnachweis'ın getirilmesi gerekir.

Çifte Vatandaşlık

Tescil Başvurusunda Getirilmesi Gerekli Belgeler:

İsviçre vatandaşlığının kazanıldığına dair ilgili Kantondan alınan vatandaşlık mektubunun aslı ve 2 adet fotokopisi (Belediye tarafından düzenlenen mektup, İsviçre vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını göstermediğinden, Kanton tarafından vatandaşlığın kazanıldığına dair düzenlenen belge esastır) Örneğin; Zürih Kantonunda bu belge "Verfügung" olarak anılmaktadır. İsviçre vatandaşlığı, İsviçre vatandaşı olan eşten dolayı kazanılmış ise "Erleichterteeinbürgerung" olarak anılmaktadır. Vatandaşlık belgelerinin çevirileri, Başkonsolosluğumuz tarafından yapılmaktadır.

 • Yabancı vatandaşlık mektubunu temin edemiyorsanız, Gemeindenizden alacağınız "Bürgerrechtsnachweis" belgesi ve fotokopisi,
 • İsviçre kimlik kartının (ID) başvuruda bulunulan herkes için olmak üzere önlü arkalı birer adet fotokopisi
 • İsviçre pasaportunun (varsa) aslı ve bir adet fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının asılları ve birer fotokopileri,
 • Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı asılları ve birer adet fotokopisi
 • Evli olanların Aile Cüzdanı (Türkiye ve İsviçre) aslı ve bir adet fotokopisi
 • Erkek vatandaşlarımızın varsa askerlik belgeleri (terhis veya erteleme belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi
 • Geçerli Türkiye ve İsviçre adres bilgileri


Ayrıca Aargau Kantonu için;

Ailece İsviçre vatandaşlığı alınmışsa, çocukların isimleri yazılmıyor. İçişleri Bakanlığı, bu yazılarda ise vatandaşlık alan bütün kişilerin (çocuklar dahil) isimlerinin olmasını istiyor. Gemeinde'nizden, çocuklarınızın adlarının ve İsviçre vatandaşı olduklarına dair ayrı bir belge almanız gerekiyor (Familienausweiss geçerli değildir).

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINA

TEKRAR GİRİŞ BAŞVRUSU

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinli veya kaybettirme yoluyla çıkan kişilerin yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığa alınmak üzere yapacakları başvurularda aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekir.

Öncelikle, varsa, eski T.C. pasaportu ve/veya nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı.

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından Çıkış Belgesi (izin veya kaybettirme)
2.
Halen uyruğunda bulunulan ülkenin pasaportu veya kimlik belgesi ve iki adet fotokopisi

3.Vatandaşlık mektubu (Bürgerbrief veya Bürgerrechtsnachweis) veTürkçe tercümesi,

4.Wohnsitzbescheinigung –İsviçre’de ikamet ilmuhaberi ve 2 adet Türkçe tercümesi

5. İsviçre’de sabıka kaydı veTürkçe tercümesi

6.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan baba, anne, kardeş, eş veya çocuğun, varsa Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanları veya noter onaylı örnekleri veya nüfus kayıt örnekleri

7.Medeni halinizi gösteren Gemeinde’den alnacak belge ve Türkçe tercümesi

8.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrıldıktan sonra medeni hal değişikliği sözkonusu olduysa (evlenme, boşanma, çocuk doğum, ölüm) bu durumu gösterir belgeler (evlenme cüzdanı, boşanma ilamı, ölüm kayıt örneği) veTürkçe tercümesi

9.Askerlik hizmeti yükümlülüğünün yerine getirildiğini gösterir belgeler (askerlik cüzdanı, terhis belgesi)

9.Evli olan kişilerin evlenme cüzdanı

11.İsviçre ve Türkiye adresleri, telefon numaraları

12.Türkiye ile bağlarını kanıtlayan belgeler (tapu senedi, diploma, sertifika)

13. İsviçre'de referans verebilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki kişinin isim, soyisim ve adres bilgileri.

Vatandaşlığa yeniden başvurma ücreti başvuru tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları üzerinden hesaplanmaktadır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞA EVLENMEYOLUYLA GEÇME:

Die Erlangung Türkischer Staatsangehörigkeit durch Heirat

Gemaess türkischem Bürgerrechtsgesetz 403 Abs. 5 haben Personen, die mindestens 3 Jahren mit einer Türken /Türkin verheiratet sind, dass Recht die türkische Staatsbürgerschaft anzufordern.

Die Interessenten können sich mit den unten aufgeführten Dokumenten beim Konsulat anmelden.

Bitte beachten Sie, dass im Voraus ein Termin vereinbart werden muss.

Nötige Dokumente: Gerekli olan belgeler:

1.Familienausweis oder Eheregister –Aile Cüzdanı veyaEvlenme Belgesive 2 adet Türkçe tercümesi

2.Türkischer Ausweis vom Ehepartner -Türk olan eşin pasaportu ve nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ve 2 adet Fotokopisi

3.Ausweis und Pass –Yabancı şahsın pasaportu ve kimlik kartı ve 2 adet Türkçe tercümesi

4.Wohnsitzbescheinigung –İsviçre’de ikamet ilmuhaberi ve 2 adet Türkçe tercümesi

5.Auszug aus dem Personenstandregister –Nüfus kayıt örneği ve 2 adet Türkçe tercümesi

6.Bei erwerbstätigen Personen eine Arbeitsbestâtigung –Çalışanlar için iş belgesi ve 2 adet Türkçe tercümesi

7.Strafregisterauszug –Sabıka kaydı ve 2 adet Türkçe tercümesi

8. 4Fotos und 2 fotos vom Ehepartner–Dört adet fotoğraf ve Türk olan eşin iki adet fotoğrafı

9.Zwei Referenzpersonen türkischer Staatsangehörigkeit (Name, Adresse, Geburtsdatum) -Türk vatandaşı en az iki kişinin referans olarak adı-soyadı, doğum tarihi ve adresi

10.Internationaler Geburtsschein –Uluslararı doğum belgesi ve 2 adet Türkçe tercümesi

Alle Dokumente müssen durch ein anerkanntes Übersetzungsbüro des Konsulats übersetzt werden.

Tüm belgelerin Başkonsolosluğumuza bağlı yeminli tercümanları tarafından Türkçe'ye tercüme ettirilmesi gerekmektedir.


18 yaş sonrası Nüfusa Tescil İşlemi:

SAKLI NÜFUS KAYDI KALDIRILDIĞINDAN,
18 YAŞINI GEÇTİĞİ (REŞİT OLDUĞU) HALDE, TÜRKİYE’DE NÜFUSA KAYIT EDİLMEMİŞ ŞAHISLAR İÇİN ;

Ana ve / veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığına giriş müracaatı yapmaları gerekmektedir.

Bu işlem için ;

1-Bildirimde bulunacak kişinin; Pasaportu ve kimliği ile iki adet Türkçe tercümesi,
2-Yabancı ülke vatandaşlığı var ise, vatandaşlık mektubu ve iki adet Türkçe tercümesi,
3-Uluslararası Doğum Belgesi (Geburtschein) ve iki adet Türkçe tercümesi,
4-İkametgah belgesi (Wohnsitzbestaetigung) ve iki adet Türkçe tercümesi,
5-İsviçre’ye ilk geliş tarihinizi gösteren belge ve iki adet Türkçe tercümesi,
6-Evli iseniz, Evlenme/Aile Cüzdanı (Familienbüchlein) ve iki nüsha Türkçe tercümesi ileeşinizin, pasaportu – kimliği ve ikişer adet fotokopisi,
7-Anne ve babasının, pasaportu – nüfus cüzdanı – yabancı kimliği ve ikişer adet fotokopileri,
8-Türkiye’de nüfusa kayıtlı kardeşleriniz var ise, kimlik fotokopileri ve ikamet adresleri,
9-Türkiye’de ikinci dereceda akrabalarınız ve ise, Adı-soyadı ve adresleri ile yakınlık derecesi,
10-İsviçre’de sabıka kaydı ve iki adet Türkçe tercümesi, 8 adet vesikalık fotoğraf,

11- Medeni durumunuzu gösteren (Evli-Bekar-Boşanmış) Gemeinde'den alacağınız belge veve iki adet Türkçe tercümesi.

Tüm belgelerin Başkonsolosluğumuza bağlı yeminli tercümanları tarafından Türkçe'ye tercüme ettirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, anne – baba ve çocukla birlikte, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
29.03.2024 29.03.2024 Paskalya
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı 1. Günü
15.04.2024 15.04.2024 Bahar Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
9.05.2024 9.05.2024 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
20.05.2024 20.05.2024 Hamsin Yortusu
1.08.2024 1.08.2024 İsviçre Milli Günü
9.09.2024 9.09.2024 Mahalli Tatil
29.10.2024 29.10.2024 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili
1.01.2025 2.01.2025 Yılbaşı Tatili