Evlenme İşlemleri, 9.01.2024

Tüm Evlenme işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması ve randevu günü ve saatinde başvuruların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

Evlenme İşlemleri:

İsviçre'de evlenmek isteyen çiftlerin evlilikleri, Başkonsolosluğumuzdan gerekli belgeleri aldıktan sonra İsviçre mahalli makamları tarafından akdedilmektedir.

İsviçre Evlenme Dairelerinin (Zivilstandsamt) nikah öncesi vatandaşlarımızdan talep ettiği belgeler, kantonlara göre değişmekle birlikte genel olarak aşağıda belirtildiği gibidir:

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Yurtdışında Başkonsolosluklar, Türkiye'de ise Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

ULUSLARARASI DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ (Formül A): Yurtdışında Başkonsolosluklar, Türkiye'deise Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenir.


Boşanma varsa BOŞANMA İLAMI ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ: Talep edildiği takdirde Başkonsolosluğumuzca tanınan Yeminli Tercümanlara (Yeminli Tercümanlar listesi https://zurih-bk.mfa.gov.tr/Mission/InfoNoteslinkinden ulaşılabilecekweb sayfamızda kayıtlıdır) çevirisi yaptırılıp Başkonsolosluğumuza onaylatılır.

Evlilik Bildirimi:

Aynı zamanda İsviçre veya başka bir ülke vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın evlilik tescili işlemi öncesinde İsviçre veya diğer vatandaşlığını Türk nüfus kütüğüne kayıt ettirmiş olmaları gerekmekte, zorunluluk olan bu işlemi yaptırmadan önce evlilik tescili yapılamamaktadır. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızhttps://zurih-bk.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes linkinden ulaşılabilecek Başkonsolosluğumuzun web sayfasındaki bilgi notlarında kayıtlı belgelerle birlikte

www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almak suretiyle, randevu günü ve saatinde Başkonsolosluğumuza başvurabilirler.

Evlilik Bildirimi (Evlilik Tescili) için gerekli belgeler aşağıda kayıtlıdır:

HER İKİ TARAFIN T.C. VATANDAŞI OLMASI DURUMUNDA:

Her iki eşe ait;

-Nüfus Cüzdanları/T.C. Kimlik Kartları

-T.C. Pasaportları (çifte vatandaşlarımız için varsa getirilmeli)

-İsviçre ikamet kartları (Ausländerausweis) (çifte vatandaşlar için ulusal kimlik kartı (ID))

-İsviçre Evlenme Cüzdanı (Familienausweis) veya Evlenme Kayıt Örneği (Auszug Aus Dem Eheregister) aslı ve bir adet fotokopisi (aslı Başkonsolosluğumuzca teslim alınacaktır)

- İsviçre’de ikamet etmekte olup; İsviçre dışında başka ülkelerde yapılan evliliklerde, evlenme belgesi olarak Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği - Formül B (Internationale Eheregister Formul B / International Marriage Certificate Formul B) alınması gerekmektedir.

Formül B belgesi, bazı ülkeler tarafından düzenlenemiyor ve sadece kendi dillerinde bu belgeyi tanzim edebiliyorlar ise, anılan ülkelerin İsviçre'deki temsilciliklerine bağlı yeminli tercümanlardan Almanca’ya tercüme edilip; sözkonusu yabancı temsilciliklerce tercüme tasdik yapılması ve sonrasında Başkonsolosluğumuz yeminli tercümanlarınca Almanca’dan Türkçe’ye tercüme ettirilmesi durumunda bu belgede kabul edilebilmektedir.

-1'er adet son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf

-Boşanma varsa, T.C. Mahkemelerinden boşanma kararı veya boşanmaya dair nüfus kayıt örneği

-Boşanma kararında iddet müddeti kayıtlıysa, iddet müddetinin (300 gün) kaldırıldığına dair mahkeme kararı gerekmektedir.

EŞLERDEN BİRİNİN YABANCI OLMASI DURUMUNDA:

T.C Vatandaşı olanın;

-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

-T.C. Pasaportu (çifte vatandaşlarımız için varsa getirilmeli)

-İsviçre ikamet kartı (Ausländerausweis) (çifte vatandaşlar için ulusal kimlik kartı (ID))

-İsviçre Evlenme Cüzdanı (Familienausweis) veya Evlenme Kayıt Örneği (Auszug aus dem Eheregister) aslı ve bir adet fotokopisi (aslı Başkonsolosluğumuzca teslim alınacaktır)

- İsviçre’de ikamet etmekte olup; İsviçre dışında başka ülkelerde yapılan evliliklerde, evlenme belgesi olarak Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği - Formül B (Internationale Eheregister Formul B / International Marriage Certificate Formul B) alınması gerekmektedir.

Formül B belgesi, bazı ülkeler tarafından düzenlenemiyor ve sadece kendi dillerinde bu belgeyi tanzim edebiliyorlar ise, anılan ülkelerin İsviçre'deki temsilciliklerine bağlı yeminli tercümanlardan Almanca’ya tercüme edilip; sözkonusu yabancı temsilciliklerce tercüme tasdik yapılması ve sonrasında Başkonsolosluğumuz yeminli tercümanlarınca Almanca’dan Türkçe’ye tercüme ettirilmesi durumunda bu belgede kabul edilebilmektedir.

-1 adet son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf

Yabancının;

-Pasaportu

-Yabancı uyruklu kişi için ülkesinin Konsolosluğundan veya ülkesindeki ilgili makamlardan alacağı çok dilli Doğum Kayıt Örneği (Formul A)'nin aslı ve iki adet fotokopisi

-Kimlik kartı (ID) veya İsviçre ikamet kartı (Auslaenderausweis)

-1 adet son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf

Evlilik bildirimi posta ücreti 7.- CHF'dir.

Evlenenlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde evlilik bildirimi başvurusunun T.C. vatandaşınca yapılması (yabancı uyruklunun başvuruya gelmesi gerekmemektedir), her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde ise evlilik bildirimi başvurusunun eşlerden biri tarafından yapılması yeterlidir. Ancak, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanmak isteyen T.C. vatandaşı kadınların evlilik bildirimi başvurusunu kendilerinin yapması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
29.03.2024 29.03.2024 Paskalya
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı 1. Günü
15.04.2024 15.04.2024 Bahar Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
9.05.2024 9.05.2024 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
20.05.2024 20.05.2024 Hamsin Yortusu
1.08.2024 1.08.2024 İsviçre Milli Günü
9.09.2024 9.09.2024 Mahalli Tatil
29.10.2024 29.10.2024 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili
1.01.2025 2.01.2025 Yılbaşı Tatili