Boşanma Kararlarının Tescili, 17.01.2024

Boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescil işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması ve randevu günü ve saatinde başvuruların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüklerine Başkonsolosluğumuzca tescil edilebilmesi için, aşağıdaki belgelerle birlikte, Başkonsolosluğumuza başvurulması gerekmektedir.

Tarafların her ikisinin de Türk vatandaşı veya birinin Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı olması halinde, her iki taraf beraber veya ayrı ayrı başvuru yapabilir. Ayrı ayrı yapılacak başvurularda, iki başvuru arası en fazla 90 gün olabilmekte, bu sürenin aşımında ise başvuruyu sadece birlikte yapılabilmektedir.

Taraflardan birinin vefat etmiş olması veya yabancı olması halinde ise, Türk vatandaşı olan tarafın tek taraflı olarak başvuruda bulunması mümkündür.

1-Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış ve ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilmiş boşanma kararının aslı veT.C. Noterliği veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (T.C. Noterliği veya dış temsilcilikçe tanınan yeminli tercümandan yaptırılması gerekmektedir) ile karar ve tercümenin birer fotokopisi,

2-Boşanma kararında kesinleşme şerhi yok ise, kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış ve ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilmiş belge veya yazının aslı ve T.C. Noterliğiveya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (ilgili t.c. noter veya dış temsilcilikçe tanınan yeminli tercümandan yaptırılması gerekmektedir) ile belge/yazı ve tercümenin birer fotokopisi,

3-Türk vatandaşının, T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı, İsviçre Kimlik kartı/İkamet belgesi (Auslaenderausweis)ve varsa T.C. pasaportunun asılları ve ikişer fotokopileri,

4-Yabancı ülke vandaşı olan kişinin,kimlik kartı veya pasaportun aslı ile birer fotokopisi,

5-Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda T.C. noterlikleri veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen fotoğraflı özel vekaletnamenin aslı veya vekaletnamenin noter tarafından onaylanmış aslına uygun örneği,

6-Başvurudan önce yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararla ilgili olarak Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya noter onaylı fotokopisi.

-Ayrıca, Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir kararın bulunmadığı yönünde adlî makamlardan alınan belgenin de başvuru formuna eklenmesi zorunludur (BAŞVURU SIRASINDA DIŞ TEMSİLCİLİKTEN TEMİN EDİLEBİLMEKTEDİR).

-Kararlardaki tenfize konu olan hükümler için 5718 sayılı Kanun uyarınca görevli ve yetkili mahkemelere kararın tenfizi yönünde dava açılması gerektiği yolunda tarafların bilgilendirilmesi amacıyla imzalarının alındığı bilgilendirme formu başvuru formuna eklenir.

Önemli Not:

1- Bu işlem için boşanma kararını veren mahkemenin bulunduğu şehir veya kantonda bulunan dış temsilciliğimize başvuru yapılmalıdır. Bu bağlamda,Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Land, Basel-Stadt, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Thurgau, Zug, Zürich kantonlarında veya Liechtenstein'da bulunan mahkemelerce verilmiş boşanma kararları Başkonsolosluğumuzca nüfus kütüklerine tescil edilebilmektedir.

2- Aynı zamanda İsviçre veya başka ülke vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın boşanmanın tescili işlemi öncesinde İsviçre veya diğer vatandaşlığını Türk nüfus kütüğüne kayıt ettirmiş olmaları gerekmektedir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızhttps://zurih-bk.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes linkinden ulaşılabilecek Başkonsolosluğumuzun web sayfasındaki belgeler ile birlikte www.konsolosluk.gov.tradresinden randevu almak suretiyle, randevu günü ve saatinde Başkonsolosluğumuza başvurabilirler.

3- Başkonsolosluğumuzca tanınan yeminli tercümanların listesi https://www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch/Index adresinde veyahttps://zurih-bk.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes linkinden ulaşılabilecek Başkonsolosluğumuz web sayfasında ve ekte kayıtlıdır.

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.İlgili Dosyalar

İlgili Dosyalar

GÜNCEL Yeminli Tercümanlarımız 1.2024.docx

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
29.03.2024 29.03.2024 Paskalya
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı 1. Günü
15.04.2024 15.04.2024 Bahar Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
9.05.2024 9.05.2024 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
20.05.2024 20.05.2024 Hamsin Yortusu
1.08.2024 1.08.2024 İsviçre Milli Günü
9.09.2024 9.09.2024 Mahalli Tatil
29.10.2024 29.10.2024 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili
1.01.2025 2.01.2025 Yılbaşı Tatili